Un primar hunedorean RĂBUFNEȘTE: „Autoritățile publice locale, bătaia de joc a statului român”

Primarul orașului Hațeg, Marcel Goia, a răbuifnit într-o scrisoare deschisă, în care încearcă să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă administrațiile locale din România. Edilul dorește să tragă un semnal de alarmă, spunând că birocraţia cu care se confruntă primăriile în derularea actului administrativ, pentru realizarea unor proiecte sau documentaţii foarte necesare dezvoltării oraşului, este imensă. Primăria Hațeg încercă din 2011 să obțină Planul Urbanistic General, dar ani la rând administrația locală a fost blocată de instituțiile statului român.

Iată scrisoarea primarului orașului Hațeg:

„AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE - BĂTAIA DE JOC A STATULUI ROMÂN 


Sunt Primarul Orașului Hațeg, Jud. Hunedoara, Marcel Adrian Goia, și vreau să vă expun birocrația la care s-a ajuns pentru obținerea unor avize în vederea realizării unor proiecte sau documentații necesare în Administrația Publică Locală, acesta fiind doar un exemplu: 


Având în vedere cerinţele legii nr. 350/2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului cu modificările şi completările ulterioare care prevede ca fiecare U.A.T. să elaboreze sau să actualizeze Planul Urbanistic General, Primăria oraşului Haţeg a organizat, în anul 2011, licitaţia pentru Actualizarea P.U.G. Oraş Haţeg cu localităţile aparţinătoare, documentaţie care era aprobată deja din 1999.
Astfel, în urma desemnării ofertantului câştigător, în luna mai 2011 s-a încheiat un contract de servicii cu o persoană juridică abilitată să presteze aceste servicii pentru o sumă totală de 186.893 lei , TVA inclus şi o durată de elaborare de 18 luni. 

Conform ofertei financiare şi tehnice serviciul cuprindea elaborarea P.U.G. în patru etape de realizare structurate astfel : 
- Etapa 1: elaborare studii de fundamentare topo, circulaţie, zone cu risc natural, zone protejate, studiu socio - demografic, activităţi economice, studii care au fost predate de proiectant către beneficiar după două luni;
- Etapa 2: elaborare PUG preliminar şi regulament local de urbanism în vederea informării şi consultării populaţiei, care a fost predat de proiectant în luna decembrie 2011;
- Etapa 3: elaborare documentaţii pentru obţinerea avizelor de la instituţiile abilitate, predate de către proiectant către beneficiar în luna decembrie 2012;
- Etapa 4: prevede elaborarea documentatiei finala, în urma introducerii observațiilor și cerințelor avizatorilor și opțiunii populației.

Primele trei etape, în care raporturile s-au desfăşurat între Primărie şi proiectant, s-au desfăşurat conform prevederilor contractului încadrându-se în termenele şi bugetul contractat.
Însă, din momentul depunerii documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, care s-au ridicat iniţial la un număr de 28 de instituţii avizatoare, putem spune că începe o adevărată aventură, marcată de timp îndelungat, bani suplimentari, modificări legislative pe parcurs, avize care expiră între timp.

Majoritatea instituţiilor avizatoare au emis avizele într-un termen rezonabil, unele chiar s-au încadrat în maximum 30 de zile, dar ca întotdeauna există şi excepţii din care enumerăm doar câteva:


- recordul de aşteptare s-a înregistrat la Ministerul Culturii unde am depus documentaţia pentru obţinerea avizului în 16.07.2013, iar avizul a fost eliberat după doi ani şi şapte luni, în 12.02.2016, perioadă în care s-a solicitat suplimentar şi un „studiu istoric şi de arheologie”, pentru care Primăria a plătit 19.840 lei cu toate că documentaţia P.U.G. depusă conţinea un studiu istoric de fundamentare. 
- la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, documentaţia a stat pentru avizare 22 de luni, aproape doi ani, începând din februarie 2016 și până în decembrie 2017, având în vedere faptul că pentru a o putea depune trebuie să existe toate celelalte avize (28) , acesta fiind motivul pentru care s-a depus doar în 2016.
- pentru obţinerea avizului Agenţiei Judeţene pentru Protecţie a Mediului au fost necesare 11 luni din martie 2013 pană în ianuarie 2014 , fiind solicitat în acest timp suplimentar şi un „ Raport de Mediu şi evaluare adecvată”, care a costat 55.800 lei. 
- avizul Administrației Apelor Române a fost emis într-un termen de trei luni, rezonabil raportat la cele prezentate anterior .

Dar, asta nu e totul. Cum în Romania legislaţia e într-o continuă modificare şi schimbare, pe parcursul derulării contractului după ce toate partile componente ale PUG-ului erau elaborate, s-a prevăzut printr-o modificare a Legii urbanismului că PUG-ul trebuie să conţină şi un Plan de Mobilitate Urbană, astfel că, în martie 2018, Consiliul Judeţean Hunedoara, prin direcţia Arhitect – Şef, respinge avizarea PUG-ului solicitând elaborarea Planului de Mobilitate Urbană.


Astfel Primăria se vede nevoită să încheie suplimentar faţă de contractul elaborării PUG un alt contract pentru elaborare „Plan de Mobilitate Urbană”, pentru suma de 53.550 lei, studiu care a fost finalizat în luna august 2018 şi depus la Agenţia de Mediu pentru avizare, care Agenţie însă consideră că trebuie trimis şi la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate unde probabil se va solicita suplimentar şi un studiu specific şi în felul acesta se creează un cerc vicios care nu se mai încheie niciodată. Initial fiind obtinut avizul Agenției Județene pentru Protectia Mediului, nu înteleg de ce trebuie să o luăm din nou de la capăt, probabil să mai dureze șapte ani de zile până la obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare.

În toată această perioadă de şapte ani în care se trece prin calvarul obţinerii avizelor, multe dintre ele - în special cele de la deţinătorii de reţele edilitare - expiră, având durată limitată şi trebuiesc reînnoite, astfel că unele dintre ele au fost obţinute şi de trei sau patru ori, plătindu-se de fiecare dată contravaloarea acestora.
Din punct de vedere financiar, faţă de suma contractată pentru elaborarea documentaţiei, s-a ajuns să se plătească în plus 55 % pentru studii solicitate de unii avizatori.
Toate aceste aspecte prezentate în ceea ce priveşte mecanismul greoi, complicat şi costisitor de obţinere a avizelor pentru un Plan Urbanistic General fac ca la nivel naţional numărul localităţilor care au un PUG actual aprobat să fie extrem de mic, probabil sub 10%, motiv pentru care, deşi legislaţia prevedea termene limită pînă la care o localitate să deţină un PUG, în nenumărate rînduri acest termen a fost prelungit, ultima prelungire decalând termenul limită de 31 dec. 2018 cu încă cinci ani.


Paradoxal este faptul că cele mai mari greutăţi şi întârzieri în avizare se întâlnesc la Instituţii Publice ale Statului Român - Ministere, Agenţii, Direcţii Teritoriale - comparativ cu operatorii reţelelor edilitare, care de regulă sunt companii private şi au dovedit operativitate.


Probabil fără prevederea unor reglementări legislative care să impună o perioadă maximă în care o instituţie trebuie să emită un aviz şi eliminarea unor studii suplimentare cerute de către unii dintre avizatori, situaţia va rămâne neschimbată, iar numărul localităţilor fără PUG va rămâne la fel de mare şi atunci nu trebuie să ne mai întrebăm de ce nu putem promova investiţii publice sau de ce e nevoie de atâtea PUZ-uri.


Nu vreau decât să trag un semnal de alarmă asupra birocrației din România, ce a ajuns la cote maxime și nu știu până unde se dorește să se ajungă.
Ne mirăm de ce nu se întocmesc proiecte pentru a fi depuse și a se atrage bani de la Uniunea Europeană.


Vă spun din propria experiență că pentru a întocmi un proiect, a obține toate avizele și a-l putea depune pentru a atrage fonduri europene durează aproximativ 2 ani, evaluarea proiectului între 6 luni și 1 an, semnarea contractului de finanțare de către Ministerul Dezvoltării până la 3 luni sau poate și mai mult, după care întocmirea caietului de sarcini și obținerea avizului de la Agenția Națională de Achiziții Publice, între 3 luni și 6 luni.
Duăa derularea tuturor acestor operațiuni începe, în sfârșit, licitația pentru atribuirea contractului de lucrări și începerea lucrărilor, care mai poate dura între 3 și 6 luni.
Domnilor parlamentari, miniștrii, secretari de stat, vă rog, faceți ce trebuie și ce este bine pentru țară.
Nu uitați ce promiteți în campania electorală și țineți-vă promisiunile”, a scris Marcel Goia, primarul orașului Hațeg.

Adauga comentariu