Tribunalul Hunedoara le-a dat dreptate aleșilor AUR. Sentința Judecătoriei Deva prin care le-au fost invalidate mandatele, anulată. Cum a motivat instanța decizia de rejudecare a dosarului

Victorie de etapă a aleșilor locali de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Anamaria Gavrilă și Tiberiu Barstan. Tribunalul Hunedoara a anulat sentința dată de Judecătoria Deva prin care mandatele de consilieri locali ai municipiului Deva le-au fost invalidate. Totodată, cauza a fost trimisă spre rejudecare. Hotărârea Tribunalului Hunedoara este defintivă. Prin aceeași sentință, a fost admis și apelul depus de Paul Enescu (Partidul României Europene) și mandatul acestuia fiind invalidat de prima instanță. 

„Admite ca fondate apelurile civile declarate de apelanţii Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor – Filiala Judeţeană Hunedoara, Barstan Tiberiu-Claudiu, Gavrilă Anamaria şi Enescu Paul-Alexandru împotriva încheierii civile nr. 2969/CC/2020, pronunţată de Judecătoria Deva, pe care o anulează în parte, doar în ceea ce îi priveşte pe apelanţii Barstan Tiberiu-Claudiu, Gavrilă Anamaria şi Enescu Paul-Alexandru şi dispune trimiterea cererii spre rejudecare, în aceste limite, primei instanţe. Menţine în rest dispoziţiile încheierii civile atacate. Definitivă”, se arată în decizia Tribunalului Hunedoara. 

Magistrații Tribunalului Hunedoara au publicat motivarea hotărârii în care au dispus anularea sentinței date de Judecătoria Deva. În motivare, se precizează că mandatele celor doi consilieri locali aleși, Gavrilă și Barstan, au fost invalidate de judecătorie, deoarece aceștia nu și-au depus documentele prevăzute de lege la secretariatul general al municipiului Deva. Totodată, magistrații Tribunalului Hunedoara au subliniat că în decizia dată de prima instanță nu se face referire la faptul că aleșii locali au depășit termenul de depunere a documentelor, așa cum a susținut secretarul municipiului Laura Sârbu.  

„Prin încheierea civilă atacată instanța a invalidat alegerea apelanților Barstan Tiberiu Claudiu și Gavrilă Anamaria, membri ai AUR, reținându-se generic că nu îndeplinesc condițiile cumulativ prevăzute de dispozițiile legale, întrucât nu au depus documentele prevăzute la art. 114 alin.2 din O.U.G nr. 57/2019. Este de observat și că prima instanță nu a făcut nicio referire la depășirea termenului pentru depunerea documentelor, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin.3 din O.U.G. nr.57/2019, cum de altfel nici secretarul general al municipiului Deva nu a invocat un astfel de motiv. Din înscrisurile depuse în apel rezultă însă că prin adresa înregistrată sub nr. 77134/12.10.2020, emisă de Municipiul Deva - secretarul general al municipiului Deva, comunicată Partidului Alianța Pentru Unirea Românilor, ai cărei membrii sunt apelanţii, s-a confirmat depunerea și primirea documentelor detaliate în cuprinsul adresei, pentru validarea mandatelor de consilier locali”, se explică în motivarea dată de Tribunalul Hunedoara.

În documentul publicat de Tribunalul Hunedoara se mai menționează că instanța la care se va rejudeca dosarul, va analiza dacă aleșii locali îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru validarea mandatelor, conform articolului 114 din Codul Administrativ. Articol care enumeră o serie de condiții pe care aleșii locali trebuie să le îndeplinească, nicidecum respectarea anumitor termene pentru depunerea actelor la secretariatul general al unității administrativ teritoriale în care au fost aleși. 

„Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că la data pronunțării încheierii atacate, dată menționată în mod expres de legiuitor conform art. 114 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019, prima instanță nu a avut la dispoziție actele depuse pentru a putea verifica, în acord cu cerințele acestui text de lege, îndeplinirea de către apelanți a condițiilor cumulative necesare validării mandatului de consilier. Cu alte cuvinte, prima instanță nu a putut proceda la o examinare reală și efectivă a cererii cu care a fost învestită, pentru a putea pronunța o hotărâre legală și temeinică, la adăpost de orice critici, astfel că pentru justa soluționare a cauzei se impune admiterea apelului, anularea în parte a încheierii atacate și pentru a nu lipsi părțile de un grad de jurisdicție, față de solicitarea expresă a apelanților, trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanță. 

În rejudecarea cauzei instanța va verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 114 alin.2 din O.U.G nr.57/2019”, se arată în motivare. 

După încheierea scrutinului electoral, aleșii locali au de îndeplinit o procedură necesară validării mandatelor. Aceștia trebuie să depună la secretariatul localității în care au fost aleși un set de documente, pe care secretarul general le trimite instanțelor de judecată pentru validarea mandatelor. 

Din conținutul motivării Tribunalului Hunedoara reiese clar că secretarul municipiului Laura Sârbu nu a trimis la Judecătoria Deva actele depuse de Anamaria Gavrilă și Tiberiu Barstan. Totodată, Laura Sârbu a cerut invalidarea mandatelor celor doi aleși, pe motiv că aceștia nu și-au depus actele la secretariatul general al municipiului Deva. Deși, oficial, secretarul municipiului reședință de județ a declarat că a cerut invalidarea mandatelor pe motiv că actele au fost depuse în afara termenului prevăzut de lege. 

În ceea ce privește situația consilierului local ales Paul Enescu, instanța a constatat că acesta nu a depus documentele la secretariatul municipiului Deva, deoarece s-a aflat în carantină, conform actelor emise de Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Și în cazul acestuia Judecătoria Deva va reanaliza dacă îndeplinește sau nu condițiile de validare a mandatului, fiind parte în același dosar trimis spre rejudecare. 

 

Adauga comentariu