S-a semnat contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru restaurarea cetății dacice Sarmizegetusa Regia. Valoarea totală a lucrărilor depășește 13 milioane de lei

S-a semnat contractul pentru Serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru proiectul ”Capitala Daciei – Muzeu viu al patrimoniului cultural european” pentru situl arheologic Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO. 
Consiliul Județean (CJ) Hunedoara și asocierea formată din Institutul Național al Patrimoniului (INP), SC Profesional Construct Proiectare SRL București și Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” București au semnat, în această dimineață, la Deva, contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul ”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct Dealul Grădiștii”.
Președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, și managerul Institutului Național al Patrimoniului, Ștefan Bâlici, au parafat documentul în cadrul unei scurte ceremonii care s-a desfășurat în sala mare de ședințe a CJ Hunedoara.
„Este un proiect important pentru județul Hunedoara, ne bucurăm că am reușit să atragem această finanțare pentru Sarmizegetusa Regia, unul dintre cele mai spectaculoase și valoroase situri dacice de la noi din țară. Avem încredere că partenerul nostru, Institutul Național al Patrimoniului și asociații săi, va elabora un proiect tehnic menit să salveze o componentă importantă a monumentului UNESCO și să revitalizeze întreg ansamblul de vestigii. Suntem mândri că putem implementa un astfel de proiect, realizat în premieră într-un sit dacic, dar avem și o mare responsabilitate privitoare la modul cum se vor derula activitățile și cum se va pune în valoare situl” a declarat președintele CJ Hunedoara.
Prima etapă a contractului cuprinde elaborarea documentației în vederea emiterii certificatului de urbanism, elaborarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor conform certificatului de urbanism, a Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C), a Documentației Tehnice pentru Organizarea Execuției (D.T.O.E). Etapa a II-a cuprinde elaborarea Proiectului Tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini și a detaliilor de execuție. Etapa a III-a prevede acordarea de asistență tehnică de către proiectant pe toată perioada execuției lucrărilor, până la recepția finală. Pentru primele două etape, termenul de realizare prevăzut în contract este de 120 de zile.
Valoarea contractului pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului se ridică la 612.850 de lei (inclusiv TVA).
Proiectul ”Capitala Daciei – Muzeu viu al patrimoniului cultural european” este finanțat prin Programul RO-CULTURA, apelul ”Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE (fonduri norvegiene) 2014 – 2021.
Promotorul proiectului este CJ Hunedoara. Partenerul român în cadrul proiectului este Fundația Mihai Eminescu Trust, iar partenerul norvegian este Møre & Romsdal County Council.
Obiectivul proiectului este acela de a avea un monument istoric restaurat și revitalizat, valorificat cultural și economic, care să atragă după sine creșterea numărului de vizitatori și să sporească interesul pentru istoria obiectivului înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de celelalte cinci cetăți dacice din Munții Orăștiei, care compun ansamblul fortificat.
Principalele activități vizate în proiect constau în restaurarea, revitalizarea/punerea în valoare a monumentului istoric restaurat, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, instruire, management, monitorizare și audit. Etapele de restaurarea includ: cercetări arheologice, taluzări și amenajări ale terenului, refacerea incintei militare, care are circa un kilometru lungime, și a porților de acces, refacerea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare prin introducerea unui traseu nou, signalectică, amenajare lapidariu și adăpost pentru vizitatori, precum și amenajarea finală a sitului prin plantarea de vegetație și finisarea suprafețelor de teren.
Cât privește revitalizarea cetății, se are în vedere digitizarea monumentului patrimoniu UNESCO. Pe baza digitizării, utilizatorul va avea acces la imagini ce reconstituie diverse amplasamente din Cetate din perioada daco-romană.
Cei doi parteneri din proiect vor asigura componenta de punere în valoare a Cetății Sarmizegetusa Regia pentru o mai bună valorificare a imaginii sitului.
Valoarea totală a proiectului este de 13.290.477,62 lei (2.746.250,15 euro), iar valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național) este de 9.182.390,99 lei (1.897.384,23 euro). Cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Hunedoara se ridică la aproximativ 850.000 de euro.

Adauga comentariu