Primăria Devei pune la bătaie opt milioane de lei pentru sponsorizarea ONG-urilor, fundațiilor, cultelor sau asociațiilor sportive. Când expiră termenul de depunere a proiectelor

Primăria Municipiului Deva a alocat în acest an 8.120.000 de lei pentru activități nonprofit de interes general. Mai exact, banii sunt destinați pentru finanțarea proiectelor venite din partea organizațiilor non-guvernamentale, fundațiilor, cultelor sau a asociațiilor sportive.

Începând de astăzi, proiectele pot fi depuse la primărie, urmând să fie selectate cele câștigătoare, în baza unor criterii stabilite de lege. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 28 mai, ora 12:00. 

Din cei 8.120.000 de lei, cea mai mare sumă, de cinci milioane de lei, merge către culte. Pe locul doi se află activitățile sportive, care vor primi 1.750.000 de lei. De asemenea, pentru proiectele culturale, Primăria Devei oferă 1.220.000 de lei, la capitolul „tineret” a fost repartizată suma de 100.000 de lei, iar la „social” - 50.000 de lei. 

Redăm, mai jos, anunțul transmis de Primăria Municipiului Deva:

Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al municipiului Deva în anul 2021
Autoritatea Contractantă: Municipiul Deva, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Judeţul Hunedoara, codul poştal 330152, Telefon: 0254 - 228050; 0254 - 218579. Fax: 0254 - 212355, Cod fiscal: 4374393, e-mail: finantari.ramburs@primariadeva.ro
Municipiul Deva invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport, culte, cultură, tineret, social.
1. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:
Legea nr. 350/2005, conform art. 16 şi art. 19 alin. 2, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.
2. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva în anul 2021 sunt:
[▪️] Sport - 1.750.000,00 LEI
[▪️] Culte - 5.000.000,00 LEI
[▪️] Cultură - 1.220.000,00 LEI
[▪️] Tineret - 100.000,00 LEI
[▪️] Social - 50.000,00 LEI
3. Suma totală alocată de la bugetul general al municipiului Deva şi aprobată pentru anul 2021 este de 8.120.000,00 LEI, repartizarea acesteea pe domenii fiind următoarea:
[▪️] Sport - 1.750.000,00 LEI
[▪️] Culte - 5.000.000,00 LEI
[▪️] Cultură - 1.220.000,00 LEI
[▪️] Tineret - 100.000,00 LEI
[▪️] Social - 50.000,00 LEI
4. Durata proiectelor: anul 2021
5. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piaţa Unirii, Nr. 4, Centrul de Informare a Cetăţeanului, telefon 0254-218579 şi de pe site-ul instituţiei www.primariadeva.ro
6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este: 28.05.2021, ora 12:00.
7. Având în vedere Legea 350/2005, Secţiunea a 3 - a, art.20, aliniatul 2, Primăria Municipiului Deva accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte, prin reducerea numărului de zile, având în vedere perioada scurtă de timp în care solicitanţii de finanţări nerambursabile de la bugetul general al municipiului Deva pot să folosească sumele acordate în scopul declarat în proiectele aprobate.
8. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 31.05.2021, ora 10:00, Primăria Deva.
9. Evaluarea și selectia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr.1 56/29.04.2021, în data de 04 iunie 2021, ora 10:00.
10. Secretariatul Comisiei de evaluare și selecţionare va comunica în scris la încheierea procedurii de evaluare, selecționare și aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Deva, solicitanţilor neselecţionaţi, motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
11. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a VI- a, nr. 84/04.05.2021.
 

Adauga comentariu