Magistrații hunedoreni au încetat protestul, dar au luat decizia să boicoteze alegerile din vară. Judecătorii nu vor participa la constituirea birourilor electorale

Magistrații hunedoreni au încetat protestul, începând de astăzi, pentru a nu-i mai afecta pe justițiabili, însă au decis să nu participe la constituirea birourilor electorale, în urma eliminării pensiilor speciale ale magistraților.

Camera Deputaților a adoptat marți, 28 ianuarie, un proiect de lege, în calitate de for decizional, prin care vor fi eliminate pensiile speciale ale magistraților și a personalului auxiliar. Tribunalul Hunedoara și judecătoriile din județ au protestat față de acest proiect de lege timp de aproape două săptămâni, prin amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței, cu excepția celor urgente.

„Aducem la cunoștința opiniei publice împrejurarea conform căreia azi 06.02.2020, la nivelul Tribunalului Hunedoara a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul acesteia, hotărându-se:

I. SUSPENDAREA FORMEI DE PROTEST adoptate prin HOTĂRÂREA NR.2/22.01.2020, începând cu data de 07 februarie 2020 şi până la pronunţarea Curţii Constituţionale asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale, adoptată prin vot final în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 28.01.2020.

În consecință, începând cu data de 07 februarie 2020, pe perioada suspendării protestului, Tribunalul Hunedoara îşi va relua întreaga activitate, astfel toate şedinţele de judecată se vor desfăşura conform planificărilor inițiale, aprobate de Colegiul de Conducere.

II. MENŢINEREA FORMEI DE PROTEST în privinţa neparticipării judecătorilor la constituirea birourilor electorale

Se revine la Programul de relaţii cu publicul:

- la REGISTRATURĂ şi ARHIVĂ, acesta se va desfăşura în intervalul orar: 8.30-13

- iar la ARHIVĂ FALIMENTE acesta se va desfăşura în intervalul orar: 8.30-11.30

Vă reamintim că, pe perioada protestului a fost amânată judecarea cauzelor aflate pe rolul instanței cu excepția cauzelor considerate urgente, enumerate în Anexa disponibilă pe site-ul instanţei portal.just.ro și afișată la sediul instanței.

Adresăm mulţumiri tuturor persoanelor afectate de activitatea desfăşurată în timpul protestului, pentru sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat şi vă asigurăm de profesionalismul şi respectul nostru.

Totodată, adresăm pe această cale, întreaga noastră apreciere pentru calitatea umană şi profesională a echipei manageriale a Curţii de Apel Alba Iulia, pentru valorile promovate de aceasta în înfăptuirea actului de justiţie şi în optimizarea climatului organizaţional şi interinstituţional, precum și pentru întregul sprijin acordat în vederea promovării unor relații de colaborare bazate pe respect și comunicare eficientă cu Baroul Hunedoara.

De asemenea vă comunicăm faptul că au fost convocate Adunări Generale ale Judecătorilor la toate judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara şi acestea au hotărât SUSPENDAREA FORMELOR DE PROTEST ŞI RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.02.2020”, se arată în comunicatul Tribunalului Hunedoara.

Potrivit Legii 208/2015, din birourile electorale, obligatoriu, trebui să facă parte și magistrați. Astfel, dacă judecătorii nu vor lua parte la constituirea birourilor electorale, alegerile din vara aceasta nu vor putea avea loc.

Art. 11. 

(1) La nivel național se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și din cel mult 12 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, conform legii, precum și un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților.

(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, în ședință publică, în cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Data, ora și locul ședinței publice de tragere la sorți se anunță în scris partidelor politice parlamentare de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu o zi înainte de ziua desfășurării, și se aduce la cunoștință publică prin presa scrisă și audiovizuală. La organizarea și desfășurarea tragerii la sorți poate participa câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele și de prim-magistratul-asistent ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Procesul-verbal constituie actul de învestire.

(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnați aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, precum și cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, comunicați în scris de către acestea. Stabilirea listei partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului și a numărului de parlamentari ai acestora se fac pe baza comunicării secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului către președintele Biroului Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În această organizare, Biroul Electoral Central îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi.

Art. 13. 

(1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripții electorale se constituie un birou electoral de circumscripție, format din 3 judecători, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și din cel mult 9 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripția electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării are sediul în municipiul București.

(2) Desemnarea celor 3 judecători se face în ședință publică, în termen de 21 de zile de la data începerii perioadei electorale, de către președintele tribunalului, prin tragere la sorți dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului județean, respectiv ai Tribunalului București, pentru Circumscripția Electorală București și pentru circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Data ședinței se aduce la cunoștință publică, prin presă, de președintele tribunalului, cu cel puțin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președinte, ce constituie actul de învestire. În termen de 24 de ore de la desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg președintele biroului electoral de circumscripție și locțiitorul acestuia. Din acel moment, biroul astfel constituit îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente, reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, conform prezentei legi.

Adauga comentariu