Consiliul Județean Hunedoara a stabilit sumele pentru finanțările nerambursabile ce vor fi alocate pentru promovarea valorilor culturale, culte, tineret și sport. 60% din bani vor merge către biserici

Conducerea Consiliului Județean Hunedoara a stabilit sumele care vor fi acordate ca și finanțare nerambursabilă către ONG-uri, culte, sport și tineret. În total, este vorba despre 4,5 milioane de lei, dar cei mai mulți bani vor merge tot către biserici, la fel ca și în anii trecuți. Astfel, cultele religioase vor primi, dacă vor depune proiecte, suma de 2,7 milioane de lei, iar restul de 1,8 milioane de lei se vor împărți între sport, tineret și promovarea valorilor culturale.

„Temele proiectelor care vor putea primi finanțare sunt:

- Promovarea valorilor culturale – programe și proiecte de interes zonal, inclusiv cultură scrisă – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de alocarea din 2018);
- Organizarea activităților și acțiunilor științifice, învățământ, tineret – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de alocarea din 2018);
- Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități sportive – 1.000.000 lei (mai mult cu 42% față de alocarea din 2018);
- Sprijinirea cultelor religioase – 2.700.000 lei (mai mult cu 42% față de alocarea din 2018).
După aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara, va fi deschisă sesiunea de selecție a proiectelor pentru obţinerea finanţării nerambursabile în baza Legii 350/2005”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Hunedoara.

Cine poate obține finanțări nerambursabile

Orice persoană juridică fără scop patrimonial din judeţul Hunedoara - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public poate beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Hunedoara.
Pentru a fi considerate eligibile în contextul acţiunii/proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
- să fie necesare pentru derularea acţiunii/proiectului şi să fie în concordanţă cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv cu un raport cost-eficienţă bun; 
- să fie efectuate în timpul execuţiei acţiunii/proiectului, respectiv, după semnarea contractului privind finanţarea nerambursabilă şi să fie pentru anul în curs; 
- să fie făcute, înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarilor, să fie identificabile, verificabile şi susţinute cu acte originale.

Unde și când se depun proiectele

Documentaţiile de solicitare a finanţării nerambursabile se înaintează - în două exemplare (unul original şi o copie) – într-un plic închis la registratura U.A.T. – Județul Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld.1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara. Ambele exemplare vor fi prezentate într-un plic și vor conține un opis, iar paginile să fie numerotate, semnate și ștampilate de președintele asociației/ preot paroh în cazul unităților de cult. Plicul se va completa după modelul de mai jos.
Foarte important! În vederea organizării procedurii de selecție de proiecte pentru obţinerea finanţării nerambursabile, documentaţiile se depun în termen de 30 zile de la data anunţului de participare (care va fi publicat în presă și pe site-ul CJ Hunedoara)!
Proiectele vor fi verificate de Comisia de evaluare şi selecţie care va atribui contractele de finanțare în baza următoarelor principii: libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea și confinanțarea. 
Regulamentul și formularele pot fi consultate/descărcate de pe site-ul www.cjhunedoara.ro la secțiunea Transparență decizională.

Adauga comentariu