Concursul de angajare de la Casa de Pensii Hunedoara, contestat de mai mulți candidați. Acuzații de măsluire a probei interviului pentru posturile de consilier debutant

Concursurile desfășurate la nivel național pentru angajarea a 1.000 de persoane, care să ajute la digitalizarea dosarelor de pensie, au iscat o serie de critici din partea candidaților. În mai multe județe, persoane care s-au înscris la concurs susțin că, deși au trecut de proba scrisă, unde au luat punctaje mari, au fost „sancționate”, pe nedrept, la proba interviului. Astfel încât, pe posturi să ajungă favoriții.

Aceeași situație este reclamată și în cazul concursului care s-a desfășurat la Casa Județeană de Pensii (CJP) Hunedoara. Rezultatele obținute la interviu au fost contestate de șapte candidați, dar fără să se schimbe ceva. 

La CJP Hunedoara au fost scoase la concurs 25 de posturi, dintre care 20 pentru consilieri debutanți și cinci pentru referenți. În competiție s-au înscris 130 de persoane, 83 dintre acestea au trecut de examenul scris și s-au calificat pentru a doua probă, cea a interviului.

Iulia Raicu a fost una dintre candidații care au trecut de proba scrisă, înregistrând un rezultat de 75 de puncte. Practic, interviul nu ar fi trebuit să-i pună nicio dificultate. Mai ales că, a lucrat, în trecut, la CJP Hunedoara, la departamentul care s-a ocupat de recalcularea pensiilor în perioada 2005 – 2010.

În anunțul de organizare a concursului, la proba orală sunt trecute șase teme, inclusiv un test de operare pe calculator. Temele au fost următoarele: capacitate de lucru în echipă; orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute; capacitate de analiză și sinteză; capacitate organizatorică și administrativă; capacitate de utilizare a documentelor; cunoștințe operare calculator.

Tot aici se precizează că, nota finală de la interviu va fi compusă din media notelor acordate de membrii comisiei de concurs, fiecare candidat urmând să primească note între 1 și 100.

Discrepanța dintre întrebările adresate unor candidați, care au fost „purtați” prin întreaga tematică, și întrebările banale care le-au fost adresate altor candidați, au iscat controverse în rândul candidaților. 

„Suntem mai mulți candidați care avem suspiciuni cu privire la corectitudinea cu care s-a desfășurat proba interviului, deoarece nu toți candidații au parcurs cele șase teme. Asta, în condițiile în care, membrii comisiei nu au pus întrebări din toate cele șase teme tuturor candidaților. La unii candidați, întrebările comisiei s-au rezumat doar la «unde lucrați și de ce doriți să vă angajați la Casa de Pensii?». Întrebarea mea este: cum au fost notați acei candidați, deoarece pentru fiecare dintre cele șase teme a existat un barem de notare?”, se întreabă retoric Iulia Raicu. 

Un alt aspect care ridică semne de întrebare sunt notele mici pe care unii competitori le-au obținut la proba scrisă, în contrapondere cu punctajele foarte mari obținute la interviu. Ceea ce a dus la un rezultat final potrivit pentru a fi angajați pe posturile de la CJP Hunedoara.

Iulia Raicu a contestat nota de la interviu și a cerut să i se comunice punctajele obținute pe fiecare temă din cele șase discutate la interviu, inclusiv punctajele acordate de fiecare membru al comisiei.

„Solicit ca prin decizia de soluționare a prezentei contestații să admiteți în totalitate contestația formulată și, pe cale de consecință, să dispuneți adunecerea la cunoștință subsemnatei a punctajelor obținute pe fiecare subiect din tematică, precum și punctajele acordate de fiecare membru al Comisiei de examen, punctaje care au stat la baza obținerii rezultatului final”, a solicitat Iulia Raicu în contestația depusă. Deși a oferit răspunsuri detaliate la toate întrebările comisiei, pe cele șase teme menționate, aceasta a obținut un punctaj de 46,33 la interviu, pentru promovarea probei fiind nevoie de minimum 50 de puncte. 

Răspunsul Comisiei de soluținare a contestațiilor a fost unul sec și fără să ofere vreo explicație la cerințele candidatei. A fost o nouă sfidare la adresa persoanelor care au tratat cu maximă seriozitate concursul de angajare (vezi foto mai jos).  

La fel de evazivă a fost și explicația directorului CJP Hunedoara, Marius Surgent, atunci când a fost întrebat de Ziar de Hunedoara despre contestațiile depuse de candidați. Acesta a afirmat că nu este în competența Comisiei de soluționare a contestațiilor să comunice notele de la examen (?!).

„O comisie de concurs care trebuie să selecteze un singur candidat din șapte... Este normal să pui întrebări. De ce nu au contestat nota? Au avut 5 și 6 la scris și vii să contești interviul. Acestea au fost notele pe care le-a dat comisia. Nu li s-au comunicat punctajele, deoarece Comisia de soluționare a contestațiilor nu are în competențe să comunice notele de la examen. Este normal ca din 120 să câștige concursul 25. A fost un concurs, care s-a desfășurat în baza legilor în vigoare, iar Comisia de concurs selectează candidații. Este normal că toți cei care au luat concursul sunt mulțumiți, iar ceilalți să fie nemulțumiți ”, a declarat Marius Surgent.

Ambele probe ale concursului au fost înregistrate audio-video, însă materialele nu sunt accesibile mass-mediei, a precizat directorul CJP Hunedoara. Doar în cazul în care se va ajunge cu tranșarea acestei probleme în instanță, suporturile cu înregistrările audio-video vor fi transmise ca probă la dosar, la solicitarea magistraților.

Conform rezultatelor publicate de CJP Hunedoara, toate cele 25 de posturi au fost ocupate. 

Adauga comentariu