Componente de fier, cupru, aluminiu, inox, de la Termocentrala Mintia, vândute la licitație publică. Firme care au prestat servicii pentru CEH, nevoite să-și recupereze banii cu executorul

O cantitate de deșeuri metalice de la Termocentrala Mintia a fost scoasă la licitație publică. Suma obținută din vânzarea acestor bunuri este destinată, în primul rând, plății unor datorii către o firmă care a prestat servicii de pază și protecție pentru Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societate de care aparține termocentrala. 

SC Compact Security SRL a obținut în instanță dreptul de vânzare a unor active ale Termocentralei Mintia, pentru a-și recupera datoriile. În total, firma de protecție și pază are de dobândit o sumă de 845.714 lei. Potrivit reprezentantului SC Compact Security SRL, din cauza serviciilor pe care le-a prestat, dar nu au fost achitate de către CEH (Termocentrala Mintia), firma de protecție și pază a intrat în insolvență. 

Tribunalul Hunedoara a admis cererea formulată de Compact Security, pentru valorificarea unei cantități de deșeuri metalice de la Termocentrala Mintia, pe care exista sechestru asigurator. Mai concret, instanța a admis reluarea procedurii de executare silită a debitorului (CEH), procedură care a fost suspendată.

„Admite cererea formulată de creditorul COMPACT SECURITY SRL, în contradictoriu cu debitorul SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, administratorul special Roşu Cristian Ioan, administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL, Comitetul creditorilor, prin preşedinte Administraţia Fondului Pentru Mediu. Dispune ridicarea suspendării prevăzute de art.75 al.1 din Legea 85/2014 în ce priveşte creanţa creditorului COMPACT SECURITY SRL în valoare de 845.714,11 lei şi aprobă valorificarea imediată în cadrul procedurii insolvenţei debitorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, cu aplicarea corespunzătoare a art.154-158, şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prev. de art.159 al.1 pct.1, a bunurilor ce fac obiectul procesului-verbal de sechestru asiguratoriu din data de 6.02.2017”, se arată în minuta instanței. Decizia Tribunalului Hunedoara a rămas definitivă, deoarece nu a fost atacată cu apel de părțile din dosar, în termenul prevăzut de lege. 

Deșeurile metalice care au fost scoase la licitație au o valoare de 1.917.177 de lei. Valoarea a fost stabilită de către un expert independent, desemnat de consiliul creditorilor CEH. Bunurile care urmează să fie vândute nu ar fi de interes pentru CEH și nu împiedică derularea planului de organizare a societății, se arată în dosarul de executare silită. 

„Administratorul judiciar a confirmat faptul că bunurile asupra cărora poartă cauza de preferință sunt menționate în avizul AEGRM emis la 6.02.2017, fiind deșeuri de mai multe materiale, între care aluminiu, cupru, inox și fier, precum și păcură, precum și faptul că bunurile respective nu sunt necesare reușitei unui plan de reorganizare și nici nu fac parte din vreun subansamblu funcțional. Această stare de fapt nu a fost infirmată nici de către debitor și administratorul CEH. (...) Debitorul și administratorul CEH au invocat inoportunitatea unei astfel de valorificări care nu ar duce la maximizarea averii debitorului, dacă s-ar efectua la prețuri sub cele de piață. Se constată însă că acest criteriu nu este prevăzut de norma suscitată, iar în plus privește nu o certitudine a vânzării sub prețul pieței, ci doar o eventualitate. Verificând inventarul bunurilor și raportul de evaluare parțială referitor la deșeurile asupra cărora poartă sechestrul creditorului, se constată că totalul bunurilor a fost evaluat la suma de 1.917.177 de lei”, se mai precizează în dosar.

Anunțul de licitație publică pentru vânzarea activelor de la Termocentrala Mintia a fost publicat deja. 

Foto ilustrativ/Sursa: Internet

Adauga comentariu