„BOMBĂ” în învățământul hunedorean. Peste 10 colegii, retrogradate de Ministerul Educației la rang de licee

13 din 19 unități de învățământ au fost retrogradate de la rangul de Colegiu la cel de Liceu. Școlile au fost declasificate, ca urmare a faptului că nu au îndeplinit criteriile educaţionale impuse la acest nivel. O data la cinci ani, conform unui ordin al ministrului Educației, colegiile intră, obligatoriu, într-o evaluare, iar dacă nu îndeplinesc condițiile, sunt trecute la un grad inferior de licee.

În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3732/30.05.2013, 19 unități de învățământ din județul nostru care, la data de 30.05.2018 aveau inclus în denumire titlul de Colegiu Național/Colegiu, necesitau evaluare, conform legii, în vederea menținerii acestui titlu. 
În aceestă situație se aflau următoarele unități de învățământ hunedorene, conform unui răspuns adresat „Ziar de Hunedoara” de către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara:

 1. Colegiul Național „Decebal” Deva;
 2. Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara;
 3. Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani;
 4. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani;
 5. Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara;
 6. Colegiul Economic „Hermes” Petroșani;
 7. Colegiul Național „Avram Iancu” Brad;
 8. Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie;
 9. Colegiul Național „Ion Constantin Brătianu” Hațeg;
 10. Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
 11. Colegiul Național Sortiv „Cetate” Deva;
 12. Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan;
 13. Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu;
 14. Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara;
 15. Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva;
 16. Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
 17. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria;
 18. Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani;
 19. Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila.

„Pentru acordarea titlului de Colegiu Național/ Colegiu, trebuie îndeplinite, cumulativ următoarele criterii:
1. Contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului, la nivel local, regional, național și/sau internațional;
2. Activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau internationale;
3. a) perioada de activitate relevantă a unităților de învățământ de peste 75 de ani de activitate cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu Național;
b) perioada de activitate relevantă a unităților de învățământ de peste 50 de ani de activitate cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar/liceu vocational, pentru acordarea titlului de Colegiu;
4. Calitatea personalului didactic reflectată prin:
a) ponderea personalului calificat, cu grade didactice sau doctorat;
b) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică;
c) lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității de învățământ;
d) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;
5. Calitatea absolvenților unității de învățământ reflectată prin:
a) personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, national și/sau international;
b) rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media națională, pe ultimii 3 ani;
6. a) Existența a cel puțin două niveluri de învățământ acreditate care să funcționeze în unitatea de învățământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocational, în ultimii 5 ani;
b) existența cel puțin a unui operator economic cu care unitatea de învățământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forțe de muncă;
7. Implementarea cel puțin a unui proiect cu finanțare externă relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 ani.
În urma aplicării prevederilor metodologiei menționate anterior, șase unități școlare au îndeplinit, cumulativ, criteriile minimale prevăzute la art. 4, iar celelalte colegii nu au îndeplinit toate criteriile, spre exemplu rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media națională în ultimii trei ani”, se arată în răspunsul IȘJ Hunedoara.

Unitățile de învățământ cărora li s-a reconfirmat statutul de Colegiu Național/ Colegiu, pentru perioada 2018-2023, sunt:

 1. Colegiul Național „Decebal” Deva;
 2. Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” Hunedoara;
 3. Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani;
 4. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani;
 5. Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara;
 6. Colegiul Economic „Hermes” Petroșani.

Unitățile de învățământ care nu mai sunt colegii, ci au devenit licee, sunt:

 1. Colegiul Național „Avram Iancu” Brad;
 2. Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie;
 3. Colegiul Național „Ion Constantin Brătianu” Hațeg;
 4. Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
 5. Colegiul Național Sortiv „Cetate” Deva;
 6. Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan;
 7. Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu;
 8. Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara;
 9. Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva;
 10. Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva;
 11. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria;
 12. Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani;
 13. Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila.

 „Menționăm că unitățile școlare cărora li s-a revocat titlul de Colegiu Național/ Colegiu nu sunt afectate din punct de vedere al alocării resurselor financiare, materiale sau umane, iar conducerile acestor unități de învățământ pot întreprinde, începând cu anul școlar următor, demersurile necesare în vederea obținerii titlului de Colegiu Național/ Colegiu, cu condiția îndeplinirii cumulative a criteriilor cerute”, se mai arată în răspunsul oferit „Ziar de Hunedoara”.

Colegiile care nu au intrat în evaluare vor intra pe măsură ce vor împlini cinci ani de la momentul în care au primit această titulatură.

Comentarii

Catarina Veress

10.11.2018 08:45

Dar Pedagogicul? Ca nu il vad pe lista. Ce regim are?

Adauga comentariu