ANCPI continuă programul de cadastrare gratuită. Ce comune din județ vor beneficia de aceste servicii

Cinci comune din județ au fost incluse de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru a beneficia de cadastrare gratuită. Programul este derulat pe o perioadă de 24 de luni și este finanțat din fonduri europene. 

Conform anunțului publicat de ANCPI, a fost inițiată procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). 

Comunele din județul Hunedoara care vor beneficia, în această etapă, de cadastrare gratuită sunt: BRĂNIŞCA, DOBRA, GURASADA, ILIA și LĂPUGIU DE JOS

„ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat marți, 4 august 2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1023371 – «Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor în 261 UAT- uri». Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România». Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA)”, se arată în anunțul publicat de ANCPI. 

În luna iunie, ANCPI a mai lansat o procedură de licitație pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din 246 de UAT-uri, finanțarea fiind asigurată tot din fonduri europene, prin POR. 

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Sursa foto: contrapunct.ro

Adauga comentariu