Încă o încercare. Primăria Deva organizează un nou concurs pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Locale

Primăria Deva încearcă să găsească un nou șef la Poliția Locală, după ce primul concurs a fost anulat, pentru că nu s-a prezentat nimeni la proba scrisă. Ionuț Lazăr, fostul director al instituției și singur candidat pentru acest post, a ales să renunțe chiar în ziua concursului. 

Astfel, în data de 20 decembrie 2018, la sediul Primăriei municipiului Deva, se va desfăşura un nou concurs de recrutare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Poliţia Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program :

20 decembrie 2018 - ora 11,00 - proba scrisă
Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

Condiţii generale de participare la concurs :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

Mai multe detalii despre concurs puteți găsi pe site-ul Primăriei Deva

Citește și: (INTERVIU) Fostul director interimar al Poliției Locale nu s-a mai prezentat la concurs. Ionuț Lazăr: „Pentru anumite trepte în viață, trebuie să stai să analizezi foarte bine, să întorci foile și pe o parte și pe alta. Asta a fost opțiunea mea”

Adauga comentariu